Sunday, July 24, 2011

Kerja Kursus Induvidu WAJ3115 – Penulisan Esei Ilmiah

Tajuk Umum                          :
Bincangkan fungsi Bahasa Melayu untuk Melambangkan jati diri Malaysia

Pilih salah satu tajuk kecil daripada 5 pilihan yang disenaraikan:
         i.            Cabaran dan kendala dalam usaha memeperkasakan dan memartabatkan Bahasa Melayu
       ii.            Bahasa Jiwa Bangsa dalam konteks Bahasa Melayu Malaysia
      iii.            Perjuangan bahasa dalam medaulatkan Bahasa Melayu di Malaysia
    iv.            Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu
      v.            Bahasa sebagai asas keperluan dan kelestarian budaya Melayu

Muka surat hadapan          :
Nama, No. Metrik, Tajuk Tugasan, Kod dan Nama Kursus

Kandungan esei                  :
         i.            Tidak melebihi 5 muka surat
       ii.            Tajuk, Pendahuluan, Isi, Rumusan/Kesimpulan, Rujukan, Lampiran (2 artikel jurnal)
      iii.            Rujukan/Bibliografi mestilah bersifat bervariasi, iaitu daripada media bercetak (buku, majalah, jurnal, akhbar dll) serta media elektronik (on-line publishing, internet dll).
    iv.            Kertas kerja anda mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 5 bahan rujukan yang berwasit.

Format esei                           :
         i.            A4, Double spacing
       ii.            Arial, Font 11
      iii.            Margin – Kiri (3cm); kanan, atas dan bawah (2cm)
    iv.            Nombor halaman di sudut sebelah kanan bawah

Tarikh tutup                           :
Hantar hard-copy kepada En. Mazlan Sanip pada 30 Julai 2011

No comments:

Post a Comment